چاپ آثار دانشجویان و دانش پژوهان

چاپ آثار دانشجویان و دانش پژوهان

در مقالات گذشته توضیح داده شد که یک گروه از افرادی که به چاپ آثار خود می پردازند دانشجویان و دانش پژوهان هستند. چاپ پایان نامه در مقاله قبلی به اجمال توضیح داده شد. اما آثاری از دانشجویان که قابلیت چاپ و تبدیل به کتاب دارد محدود به پایان نامه ها نمی شود. در این مقاله به توضیح درباره سایر آثار می پردازیم.

دانشجویان و دانش پژوهان در مقاطع و رشته های مختلف ممکن است در طول تحصیل خود تحقیقات و مطالعاتی انجام دهند که تمایل به چاپ آنان در قالب کتاب داشته باشند. این امر درباره دانشجوهای دکتری بیشتر صادق است. آن ها در سال های طولانی تحصیل خود مقالات علمی زیادی را نوشته اند. برای ماندگار کردن و نشر آنان در صورت تمایل می توانند آن ها را به چاپ برسانند. دانش پژوهان و محققان می توانند مقالات خود را به صورت جدا از هم و به صورت خام به انتشارات تحویل دهند و در کمترین زمان مقالات چاپ شده را به صورت کتاب تحویل بگیرند.

در چاپ مقالات و تحقیقات گوناگون در قالب کتاب نکاتی باید رعایت شود:

الف) همان گونه که در چاپ پایان نامه عنوان شد، چاپ مقالات و سایر آثار علمی و پژوهشی نیز باید به یک نشر معتبر سپرده شود تا احتمال سرقت علمی وجود نداشته باشد.

ب) طبقه بندی و موضوع بندی مقالات و آثار و چاپ آنان در قالب کتاب کار آسانی نیست. چرا که باید طوری فهرست بندی و طبقه بندی شود که با یک مجله علمی تفاوت داشته باشد. بنابراین پیشنهاد می شود که ویرایش مطالب بر عهده انتشارات گذاشته شود.

ج) تیراژ چاپ بسته به درخواست فرد است. اگر آثار علمی، پژوهشی، فرهنگی و ... تنها برای ثبت در رزومه فرد باشد و قرار باشد که در اختیار افراد محدودی قرار بگیرد چاپ با تیراژ پایین صورت می گیرد. اما اگر کتاب نهایی به صورتی باشد که فرد تمایل به پخش آن در محدوده وسیع تری داشته باشد، چاپ در تیراژ بالا صورت می گیرد و انتخاب و تصمیم گیری درباره آن کاملا بر عهده فرد می باشد.

د) اگر ویرایش بر عهده انتشارات باشد، ویرایش علمی باید به افراد متخصص در آن زمینه سپرده شود تا اشتباهات علمی در آن کتاب به حداقل برسد و به کیفیت نهایی کتاب بیافزاید.البته مقالاتی که در مجلات معتبر به چاپ رسیده اند معمولا فاقد اشتباهات علمی می باشند. اما اگر اثر به صورت تحقیق خام باشد نیاز به ویرایشات علمی نیز دارد.

ه) چاپ این گروه از کتاب ها نیز مانند سایر کتب، نیازمند اخذ مجوزهای مختلف است که نویسنده آن ها را به عهده ناشر می گذارد.

با انتخاب صحیح ناشری که قرار است آثارتان را به چاپ برساند، در بهبود کیفیت محصول نهایی تاثیر گذار باشید.