مراحل چاپ کتاب

مراحل چاپ کتاب

چاپ کتاب، یکی از مسائلی است که نویسندگان، شاعران، اساتید، مترجمان، دانشجویان و ... برای ثبت و نشر آثار خود به آن نیاز دارند. فرهیختگان جوامع با ثبت آثار خود در قالب کتاب، می توانند علاوه بر ماندگار کردن آن ها، به تربیت جامعه نیز کمک کنند.

هر کتاب، در ابتدا به صورت دست نوشته و خام که به اصطلاح خبر نامیده می شود، توسط نویسنده در اختیار ناشر قرار می گیرد و مراحلی را طی می کند. در این مقاله، مراحل چاپ کتاب را گام به گام عنوان می کنیم و در مقاله های آتی به توضیح موردی آن ها میپردازیم. به امید آن که بتوانیم یاری رساننده ای در این امر مهم و راهنمایی برای بزرگان و صاحب نظران جامعه خود باشیم.

مراحل عبارت اند از :

_ تایپ متن کتاب

_ ویراستاری کتاب

_ صفحه ارایی کتاب

_ اخذ شابک یا IBSN  برای کتاب

_ اخذ فیپا کتاب

_ اخذ مجوز کتاب

_ طراحی جلد کتاب

_ چاپ کتاب

_ ارسال کتاب

البته قبل از همه این ها، نوشته نویسنده در اختیار متخصصان قرار می گیرد و آن ها متن خام نویسنده را از زوایای مختلف بررسی می کنند. اگر شرایط آن قابل قبول نباشد به مراحل بعدی نخواهد رسید. البته ممکن است در زمینه هایی اصلاحاتی توسط داور و متخصص لحاظ شود که نویسنده وادار به اصطلاح آن ها گردد و کتاب مجدد بررسی شود. مثلا متخصصین حوزه نشر بررسی می کنند که نوشته و موضوع کتاب تکراری نباشد، محتوای علمی خوبی داشته باشد، بعد از چاپ فروش خوبی داشته باشد و مهم تر از همه این که ویرایش پذیر باشند. گاهی نوشته های خام آن چنان نامرتب هستند که ویراستار برای ویرایش با مشکلات متعددی روبه رو می شود و در نهایت از ارزش معنوی کتاب کاسته می شود. چرا که کتاب پس از چاپ با اصل نوشته نویسنده تفاوت بسیاری پیدا کرده است.

در مقاله های آتی هر یک از مراحل را با جزئیات بررسی شده و در اختیار علاقه مندان و متقاضیان چاپ کتاب قرار داده می شود.